Kuluckalık yumurta seçimi

KULUÇKALIK YUMURTA ÖZELLİKLERİ ;
Kümesten alınan her yumurta Kuluçkalık vasfa sahip değildir. Yumurta siparişlerinin yoğunlaştığı şu sıralarda Kuluçkalık yumurta alan ve satan arkadaşların dikkat etmesi gereken bazı hususlar şunlardır;

1. YUMURTANIN BOYUTU : Tavuk cinsine( bantam -dev) göre değişkenlik gösterip ideal bir Kuluçkalık yumurta 50-65 gr aralığında olması gerekir. Fazla büyük yumurtalar ya çift sarılıdır yada tavuk çok yaşlıdır. Küçük yumurtalar ise ya kılavuzdur yada hasta bir tavuğun yumurtasıdır. Her iki durumda da çıkımda sorun yaşanır.

2. YUMURTANIN RENGİ : Her tavuk ırkının kendine has bir yumurta rengi vardır. Eğer bir ırka ait yumurta renginin dışında bir yumurta kümesinizde alındıysa bu tavukta ya ırkın standart a uygun olmamasından yada tavuğun bir rahatsızlığının olduğunun işaretidir. Her iki durumda da yumurtadan sağlıklı veya safkan bir civciv çıkmayacaktır.

3. YUMURTANIN ŞEKLİ : Yumurtanın düzgün pürüzsüz ve bir ucu daha sivri elips şeklinde olması gerekir. Yumurta şeklindeki bozukluklar yumurtayı yapan tavuğun geçirdiği bir hastalıktan sonra meydana gelmiş veya devam eden bir rahatsızlığının belirtisi olabilir. Şekil bozukluğuna sahip yumurtanın mikroorganizma barındırması ve kuluçka makinenize bu mikrobu bulaştırması muhtemeldir.

4. YUMURTANIN TAZELİĞİ: Yumurta ne kadar taze ise sağlıklı civciv elde edilmesi o kadar yüksektir. Bunun nedeni yumurta beklediği süreç içerisinde gözeneklerden sürekli su kaybeder hava boşluğu sürekli büyür yumurta nın tazeliğini hava boşluğunun boyutundan anlayabilirsiniz. Bu yüzden Kuluçkalık yumurtalar çok uzun süre bekletilmemelidir, bekletilirken nemli ve serin bir ortam tercih edilmelidir. Tüm bu özelliklere sahip Kuluçkalık yumurta alıp satmak mağdur olma veya mağdur etme olasılığını azaltacaktır.

Kanatlılarda Tüy Sorunları

Tavuklarda Tüy Kaybı

Tavukların tüyleri, vücuda koruma ve izolasyon sağlama açısından çok önemli roller oynamaktadır. Çok fazla tüy kaybı, maruz kalan ette enfeksiyonlara ya da dokularda morluklara yol açan yaralanmaların meydana gelme olasılığını arttırır ve buna ek olarak, vücut sıcaklığını korumak için daha fazla enerji kullanımının gerekli olmasına da yol açabilir. Sonuç olarak, çok fazla tüy kaybeden kanatlılarda, sıklıkla maruz kalan bölgelerden kaybedilen ısıyı dengelemek için gereken enerjiyi üretmek üzere daha fazla yem tüketimi gerekli olmaktadır. Bu durum, yem dönüşümünü de olumsuz etkileyebilir ve yem giderlerinin artmasına yol açabilir. Bu nedenle aşırı tüy kaybının önlenmesi, sürünün sağlığı ve karlılığı üzerinde önemli bir etki göstermektedir. Küçük sürülerde aşırı tüy kaybının başta gelen nedenleri aşağıda sıralanmaktadır:

Yetersiz Beslenme: Tüylerin iyi bir şekilde büyümesi ve korunması için proteinler, amino asitler, vitaminler ve minerallerin yeterli miktarda alınması gereklidir. Arka bahçede yetiştirilen bir sürüde yetersiz beslenmeye bağlı bir sorun ortaya çıkması alışılmamış bir durum değildir. Kanatlı yaşına ve türüne uygun olarak formüle edilmiş tam olarak dengeli bir kanatlı yemi, sürünün tüy büyümesini ve korunmasını sürdürmek için gereken besin maddelerini almasını sağlayacaktır. Kanatlının yaşına uygun ve yumurta ya da et üretimine yönelik olarak spesifik bir şekilde formüle edilmiş olan yemler, sürüleriniz için en iyi beslemeyi sağlar. Örneğin büyümeleri daha hızlı olduğunda, etlik kanatlıların erken dönemde daha yüksek düzeylerde proteine ihtiyacı vardır.

Olgunluk çağına ulaştıklarında, vücut ağırlığını ve tüy büyümesini sürdürmek için gereksinim duydukları protein miktarı daha düşüktür. Buna ek olarak, yumurta üretimi için yetiştirilen kanatlıların gereksinim duyduğu protein, enerji ve mineral düzeyleri, etlik kanatlılara kıyasla farklı olacaktır. Dolayısıyla kanatlılarınızın gerektiği gibi beslendiğinden emin olmak için en iyi yöntem, yetiştirilen kanatlının türüne ve yaşına göre formüle edilmiş bir kanatlı yemi satın almaktır (yani etlik kanatlılar için broiler başlatma, büyütme ve bitirme rasyonları ve yumurta üreticileri için piliç/yumurta tavuğu yemleri).

Tüy Gagalama ve Çekme: Kanatlıların tüy kaybı, bazen sürüdeki diğer kanatlıların tüyleri gagalaması ve çekmesiyle bağlantılı olabilir. Yetersiz besin alımı bu davranış tipini tetikleyebildiğinden, tüy gagalama ve çekme kötü beslenme sonucunda da ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, uygun yemin verilmesi ve tüy kaybı ortaya çıkması halinde, bu kaybın, sürünün bazı üyelerinin agresif davranışı sonucunda gerçekleşmesi mümkündür. Tüy gagalama ve çekme öğrenilmiş bir davranış olabilir ve çoğunlukla, sürünün bir ya da birkaç üyesinin bu davranışı göstermesinin bir sonucudur. Kanatlılar yapı olarak meraklı hayvanlardır ve dikkatlerini çeken objeleri gagalayacaklardır. Dikkatlerinin sürüdeki diğer kanatlıların tüyleri üzerinde odaklanması ve gagalama/çekmenin başlaması halinde, bu durum, sürünün diğer üyelerine de yayılan bir alışkanlık haline gelebilmektedir. Kanatlılar aynı zamanda bölgelerine de oldukça bağlıdır ve tüylerin gagalanması/çekilmesi bu davranışın bir göstergesi olabilir.

Tüy kaybının tüm kanatlılar yerine yalnızca sürünün birkaç üyesinde gözlenmesi halinde, bu durum muhtemelen bu davranış tiplerinin sonucudur. Tüy kaybının bu tür bir aktivitenin sonucu olup olmadığını belirleme yöntemi, kanatlıları belirli bir süre gözlemek ve sürüdeki bazı kanatlıların, sürünün diğer üyelerine karşı fazlaca agresif davranıp davranmadığını saptamaktır. Böyle bir davranış gözlenmesi halinde en iyi çözüm, sorun çıkaran kanatlıyı/kanatlıları sürünün geri kalanından uzaklaştırmaktır. Birkaç haftalık izolasyon, bu davranışın sergilenmesini azaltabilecektir. Azaltmaması halinde, bu sorunun çözümü için söz konusu kanatlıların sürüden tamamen uzaklaştırılması gerekebilir. Gagalama ve çekmenin kronik sorun oluşturduğu sürüler için, erken yaşlarda gaganın kesilmesi gerekli olabilir.

Gaga kesimi, kanatlılar yaklaşık altı haftalık olduğunda, üst gaganın ucundan itibaren yaklaşık 3/16 inç uzunluğunda bir bölüm çıkarılarak yapılabilir. Bu işlem bir ayak tırnağı makası kullanılarak yapılabilir; ancak kanatlının dilinin zarar görmemesi için dikkatli davranılmalıdır.

Tüy Dökümü: Tüy dökümü, birkaç hafta ila birkaç ay arasında değişen bir süre boyunca yumurta tavuklarının yumurta üretiminin kesildiği ve boyun, göğüs ve sırt bölgesinden tüy kaybının gerçekleştiği doğal bir süreçtir. Tüy dökümü çoğunlukla kanatlıların ışığa doğal gün uzunluklarında maruz kaldığı doğal ortamlarda meydana gelmektedir. Sonbahar mevsiminde güneş ışığı süresinin kısalması, tüy dökümünün başlamasını tetikleyecektir.

Bu, ilkbahar mevsiminde maksimum üreme performansı için uyarılmadan önce yumurta veren kanatlılara dinlenme dönemi sağlamanın doğal bir yöntemidir. Ticari sürelerde tüy dökümü, her gün yaklaşık 14 saat boyunca yapay ışık kullanılarak uzun süreli gün ışığı verilmesi yoluyla ortadan kaldırılmaktadır. Arka bahçede yetiştirilen sürülerin çoğu, güneş ışığındaki değişkenliklere maruz kalmakta ve dolayısıyla tüy dökümü, tüy kaybının sık görülen bir nedeni olabilmektedir.

Tüy kaybının sonbahar ya da kış mevsiminde ortaya çıkması ve yeni tüyler görülmeden önce yalnızca birkaç ay sürmesi halinde, kanatlılarınız muhtemelen doğal bir tüy dökme sürecine girmiştir. Tüy dökümü, kanatlılarınızın sonbahar ve kış mevsimlerinde yumurtlamaya devam etmesini istemediğiniz takdirde endişelenmenizi gerektirecek bir durum değildir.

Kulucka nın püf noktaları

Kuluçka verimini etkileyen faktörler Sıcaklık, Nem, Havalandırma, Hava sirkülâsyonu,

Yumurtaların çevrilme açıları, Isı yalıtımları Oksijen ihtiyacıdır. civciv çıkarma Yapay kuluçka makineleri aslında doğal kuluçka işleminin taklidinden başka bir şey değildir piyasada çeşitli boyutta ve şekilde kuluçka makineleri bulunmaktadır kendimizin ihtiyacı veya kapasitesini belirleyip ona göre makine tercihi yapmamız gerekir. Kuluçka makinesinin ebatları ve havalandırılması çok önemlidir makine içerisindeki hava sirkülasyonu makinenin her tarafına eşit dağıtılmalıdır.

Çünkü canlının yaşaması için ilk önce oksijen gerekir. kuluçka makinelerinde tavuk için yumurtan ilk 18 gün kalmasını gelişim dönemi son 3 günkü dönemi de çıkım dönemi olarak kabul edilir. gelişim dönemindeki makinenin sıcaklığı 37.5–37.7 C arasındadır. çıkım dönemi yani son üç günkü sıcaklığı 36.1—37.2 c arasıdır . İyi bir kuluçka makinesinde sıcaklık sabit kalmalıdır. Kuluçka makinelerinde sıcaklık kadar nem de önemlidir.

Gelişim dönemindeki nispi nem %55- 65 arsındadır Çıkım dönemindeki nispi nem %70-75 arasındadır makinelerin içinde çoğu zaman içi dolu su kapları makinenin nem ihtiyacını karşılar bir çok küçük ebatlı makinelerin bu kapların doldurulması sırasında her kapı açılışında makinenin nemi kaçar bunun için otomatik yani suyu kendi depodan alan bir sistemle çalışılması iyi olur. Yumurtalar makine ye dik uçları aşağıya gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Kuluçka makinelerinde çevirme büyük önem taşır gelişim döneminde yumurtalar (tavuk için 18 gün) 45 derecelik bir açı ile öne ve arkaya doğru günde en az 6-8 defa çevrilmelidir buradaki amaç yumurta sarı sının özgül ağırlığı nedeni ile dibe çöker çevirme ile bu giderilir çıkıma son 3 gün kala çevirme yapılmaz.

Yumurtadan civciv çıkışları aynı günde olmayabilir boyutları küçük yumurtalar daha erken çıkarlar yani 19 günden çıkış başlayıp 21 gün hatta 22 güne kadar sürebilir bazı kanatlıların kuluçka süreleri Tavuk 21 gün Hindi 28 gün Kaz 30 gün Keklik 24 gün Ördek 28 gün (pekin) Sülün 26 gün (yerli,ringneck) Tavuskuşu 28 gün

Kuluçka sorunları ve sebepleri

KULUÇKA SORUNLARININ KAYNAKLARI Kuluçkada oluşan sorunların üç farklı kaynağı vardır.
1) Damızlıklarla ilgili olanlar,
2) Kuluçkalık yumurtaların toplanıp saklanması sırasında oluşmuş sorunlar,
3) Kuluçka sırasında oluşan sorunlar olarak gruplandırılır.
KULUÇKA KAYITLARI

Kuluçkahanede elde edilen sonuçlar, daima kuluçkahane defterine işlenmelidir. Bu sonuçlar, beklenen değerler (standartlar) ile karşılaştırılmalıdır. Sonuçların tatmin edici olmaması halinde derhal durum değerlendirmesi yapmalı, sorun araştırılıp bulunmalı ve problem geç kalmadan çözülmelidir. Kuluçka işlemleri sırasında oluşan kimi sorunlar ve çözümün gecikmesi nedeni ile işletmenin çok büyük maddi zararlara uğrayabileceği daima hatırlanmalıdır. Kuluçkahanede tutulan kayıtlar; gelen yumurtaların tarihi, sayısı, bekletilme süreleri, geliştirme makinesine konuş tarihi, çıkım makinesine taşınma tarihi, çıkım tarihi, konulan yumurta sayısı, dölsüz yumurta sayısı, döllük oranı (%), çıkan civciv sayısı, çıkım gücü (%), kuluçka makinesi randımanı (%) gibi değerlerdir.

Kuluçka sonuçlarının beklenenden kötü olması halinde sorunun hemen aranması gerekir. Sorun arama, 5 ve 6. günlerde ve 18. günde yumurtaların ışıklandırılması ile elde edilen sonuçlar ve kuluçka çıkım sonuçları tümü ile elde edildikten sonra ayrı ayrı yapılır. Civciv çıkmayan bir grup yumurta (Rastgele örnekleme ile kuluçka makinesinin değişik bölgelerinden alınan üç, beş kasaya ait çıkmamış tüm yumurtalar) kırılır ve dölsüz olanlar ile döllü olup ta ölen embriyoların hangi çağda ölmüş oldukları yüzde oran olarak tespit edilir.

KIRILAN YUMURTALARIN SINIFLANDIRILMASI Civciv çıkmayan yumurtalardan alınmış örneklerin kırılması ve ölmüş embriyoların hangi gelişme safhasında olduklarının bilinmesi sonuçların değerlendirmesinde ipuçları verecektir. Kırılan yumurtalar, aşağıda olduğu gibi gruplandırılmalı ve gruplardaki ölü embriyo / civciv sayıları yüzde olarak hesaplanmalıdır. 1. Göz oluşmamış: Dölsüz, beyaz benekli, kanlı halka gelişmiş (ilk 24 saat) 2. Siyah göz oluşmuş, embriyolar yumurta kabuğunu doldurmamış: Tüy çıkmamış (13 günden küçük), tüy çıkmış (13 ile 16 gün arası) 3. Embriyo, yumurta kabuğunu doldurmuş:

Sarı kese civcivin dışında (16-18 gün), sarı kesenin yarısı ve daha fazlası civcivin içinde (18-20 gün arası) 4. Civciv kabukta yapışık: Civciv kabuğu delememiş, kabuğu delmiş ve kurumuş veya kabuktan çıkmış fakat yapışık. Yukarıda anlatılan gözlem ve yumurta kırma işleminden sonra elde edilen bilgiler değerlendirilir ve kuluçka sonuçlarını kötü olarak etkileyen faktör ya da faktörlerin tahmini yapılmış olur.

KULUÇKADAN ÇIKIM SORUNLARININ MUHTEMEL NEDENLERİ Çıkımla ilgili sorunların kimi muhtemel nedenleri aşağıda kısa olarak özetlenmiştir.

Dölsüzlük: Damızlıkların yanlış çiftleştirilmeleri, erkeklerin yaşlanmış olması, sürüde erkek/dişi oranının yanlış olması, yumurtaların eski olması, damızlık yeminin kalitesiz olması, damızlıkların özellikle erkeklerin şişmanlamış olması, erkeklerde ayak hastalıkları, tüm sürüde enfeksiyöz bir hastalığın bulunması, yanlış yerleşim sıklığı, kümeste yanlış ışıklandırma gibi nedenler. Erken embriyonik ölümler: Yumurtaların toplama ve taşıma sırasında hırpalanmış olmaları, yanlış ilaçlama, damızlık yemlerinde vitamin eksikliği, damızlık sürüde hastalık, kuluçka geliştirme makinesinde yanlış sıcaklık, makinede çevirme ayarının yanlış olması, birinci kritik devrede yapılan gereksiz uygulamalar.

Geç embriyonik ölümler: Yanlış kuluçka makinesi sıcaklığı, yetersiz havalandırma ve oksijen yetersizliği, makine çevirmesinin yetersiz oluşu, damızlıkların beslenme yetersizliği, damızlıklarda hastalık, ikinci kritik devrede yapılan yanlış uygulamalar. Kabuğa yapışık ölümler: Makinede yanlış sıcaklık, nem oranının düşük olması, makinede ani ve kısa süreli sıcaklık artışları. Erken çıkım: Makinede Yüksek sıcaklık Geç çıkım: Makinede düşük sıcaklık, çok beklemiş yumurtalar, yaşlı damızlıklar.

Civcivlerin birlikte çıkmaması: Makinelerde sıcaklık dağılımının düzensiz oluşu, taze ve eski yumurtaların karıştırılmış casino pa natet olması, küçük ve büyük yumurtaların karıştırılmış olması, genç ve yaşlı damızlık yumurtalarının karışmış olması. Göbekleri şiş ve şekli bozuk civcivler: Makine sıcaklığı çok yüksek, rutubet düşük, kirli yumurtalar. Buruşuk, kısa, solgun, üzerinde kabuk parçası yapışık civcivler: Makine sıcaklığı çok yüksek, nem oranı düşük, çevirme yetersiz. İri, üzerlerine yumurta artıkları yapışmış, iki bacak arası ıslak ve kirli, göbek deliği kapanmamış civcivler: Makine sıcaklığı düşük, nem oranı yüksek.

KULUCKA DA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE CEVAPLARI

A) GENEL KULUÇKA PROBLEMLERİ
1) Küçük, beyaz bir germinal disk var ve herhangi bir kan görülmüyorsa, bu yumurta dölsüz kabul edilir.
a) Horozlar yeterli cinsi olgunlukta değildir.
b) Horozlar anormal sperm üretiyordur.
c) Horoz sayısı fazladır.
d) Sürüler yaşlanmıştır.
e) Aşırı canlı ağırlık sözkonusu olabilir.

2) Büyümüş bir germinal disk var, kan yok ise döllü kabul edilir.
a) Yumurtalar çok uzun bekletilmişlerdir.
b) Bekletme koşulları uygun değildir.
c) Nakliye sırasında çok titreşim olmuştur.
d) Yumurta kabuğundaki gözenekler solunumu önleyecek şekilde kapanmıştır.
e) Damızlıklar çok genç veya çok yaşlıdır.
f) Kalıtsal faktörler.

3) Ölü embriolar; 3-6 günlük ölümler, yumurta sarısının emilme işi başlamış, embrio sol tarafta ve yumurta diski henüz oluşmamış ise,
a) Yetersiz havalandırma söz konusudur.
b) Yetersiz çevirme veya çevirme açısı uygun değildir.
c) Vitamin E, pantotenik asit, biyotin, riboflavin ve linoleik asit eksikliği olabilir.

4) Ölü embriolar; 7-14 günler arası, yumurta diski oluşmuş, parmak ve tırnaklar var, tüylenme başlamış ise (8.gün)
a) Yetersiz sıcaklık, havalandırma, nem ve çevrilme söz konusu olabilir.
b) Herhangi bir kontaminasyon olabilir.
c) Riboflavin, Vitamin B12, biyotin, niasin, pridoksin, pantotenik asit, fosfor, linoleik asit eksikliği olabilir.

5) Ölü embriolar; 14. günden sonra ise;
a) Uygun olmayan makina sıcaklığı, nem havalandırma ve çevirme işlemi.
b) Herhangi bir küf kontaminasyonu.
c) Fumigasyonun çok şiddetli veya uzun süreli yapılması.
d) Transfer sırasında yumurtaların soğuması veya transferin çok geç yapılması.
e) Transferde kabuk kırılmaları.
f) Vitamin ve mineral eksikliği.
g) Kalıtsal faktörler.

B) ÖZEL KULUÇKA PROBLEMLERİ
1) Tam oluşmuş embriyo fakat yumurtayı delememiş, yumurta sarısı tamemn karın boşluğuna çekilememiş.
a) Yetersiz çevirme söz konusu olabilir.
b) Makina içindeki nem çok yüksek olabilir.
c) Gelişme makinasında sıcaklık çok düşük, çıkım makinasında sıcaklık çok yüksek olabilir.
d) Transferde yumurtalar soğumuş olabilir.
e) Beslenme yetersizlikleri.
f) Kalıtsal faktörler
g) Yetersiz çevirme
h) Uzun süre depoda tutma.

2) Tam oluşmuş embrio, yumurta delinmiş fakat ölü ise;
a) Uzun süre düşük nem ve sıcaklığa maruz kalmış olabilir.
b) Beslenme eksiklikleri
c) Damızlık hastalıklar.
d) Transferde yumurtalar hasar görmüş olabilir.
e) Depoda uzun süre bekletilmiş olabilir.

3) Kabuk kısmen delinmiş embriyo ölü veya canlı ise:
a) Çıkım sırasında fumigasyon çok fazla etkili olmuştur.
b) yumurtalar tavalara dizilirken sivri uç yukarıya gelecek şekilde yerleştirilmiş olabilir.

4) Civcivler erken çıkmış, zayıf ve gürültülü ise;
a) Küçük yumurta yüklenmiştir.
b) Farklı ırktan yumurtalar kullanılmıştır.
c) Gelişme makinasında sıcaklık çok fazladır veya nemi çok düşüktür.

5) Çıkım gecikirse;
a) Yumurtalar iridir.
b) Damızlıklar yaşlıdır.
c) Yumurtalar uzun süre depolanmıştır.
d) Gelişme makinasında sıcaklık düşüktür.

6) Çıkım çok yavaş seyrediyorsa;
a) Depo süresi farklı olan yumurtalar birlikte yüklenmiştir.
b) Genç ve yaşlı anaç yumurtaları birlikte yüklenmiştir.
c) Makinalarda sıcaklık çok düşük veya yüksektir.
d) Makina odasının havalandırma sistemi uygun değildir.

7) Çıkan civciv ve civciv kalitesi açısından tavalar arasında fark varsa;
a) İri ve küçük yumurtalar birlikte yüklenmiştir.
b) Genç ve yaşlı yumurtalar birlikte yüklenmiştir.
c) Bazı yumurtalar depoda fazla tutulmuştur.
d) Farklı ırk ve hatlardan alınan yumurtalar birlikte yüklenmiştir.

8 ) Üzerinde yumurta akı bulaşık civcivler varsa
a) Gelişme makinasında sıcaklık düşüktür veya nem yüksektir.
b) Yetersiz çevirme.
c) Yaşlı yumurta yüklenmiştir.
d) Çok iri yumurta yüklenmiştir

9) Kabuğa yapışmış civciv veya üzerinde kabul parçaları kalmış civciv;
a) Depo içinde, gelişme ve çıkım makinasında nem azdır.
b) Yetersiz çevirme.
c) Kabuk kalitesi kötü yumurta yüklenmiştir.

10) Gelişimini tamamlayamadan çıkmış, göbeği kanlı civciv varsa;
a) Gelişim veya çıkım makinalarında sıcaklık çok yüksektir.

11) Küçük civciv;
a) Küçük yumurta yüklenmiştir.
b) Yumurta depo odasında veya gelişme makinasında nem azdır veya sıcaklık fazladır.
c) Kuluçkanın bulunduğu yerin yüksekliği fazladır.
d) İnce veya pürüzlü kabuklu yumurtalar yüklenmiş olabilir.

12) Kapanmamış göbekli, kaba tüylenmiş civcivler varsa;
a) Gelişme makinasında yüksek sıcaklık veya sıcaklığın sık sık değişmesi.
b) Çıkım makinasında düşük sıcaklık veya yüksek nem
c) Damızlıklarda beslenme bozuklukları.

13) Kapanmamış göbek, ıslak, iri göbekli, yapışkan, kötü kokulu civcivler varsa;
a) Göbek enfeksiyonları, yumurtaların iyi fumige edilmemesi, kuluçka tava veya makinalarının kirli olması.
b) Gelişme makinasında düşük sıcaklık.
c) Gelişme ve çıkım makinasında yüksek nem.
d) Yetersiz havalandırma.

14) Zayıf civcivler;
a) Çıkım makinasında yüksek ısı.
b) Çıkım makinasında yetersiz havalandırma.
c) Aşırı fumigasyon.
d) Kontaminasyon.

15) Pozisyon bozuklukları: Kuluçkanın 18. gününde embriyo, yumurtanın uzun ekseni doğrultusunda, baş küt uç tarafında olup, sağ kanatın altındadır. Gaga hava boşluğuna, ayaklar ise başa doğru yönelmiştir.
a) Yumurtalar sivri uç yukarı gelecek şekilde dizilmiş olabilir.
b) Yetersiz çevirme.
c) Gelişme makinasında yüksek veya düşük sıcaklık.
d) Yaşlı anaçlar.
e) Çok iri veya yuvarlak yumurtalar.
f) Vitamin A ve B12 eksikliği.

16) Çarpık parmaklar ve yanlara doğru açılmış bacaklar
a) Gelişme makinasında yüksek veya düşük sıcaklık.
b) Yetersiz beslenme.

17) Şekil bozuklukları;
a) Gelişme makinasında yüksek veya düşük sıcaklık.
b) Yetersiz havalandırma.
c) Yumurta naklinde fazla sarsılmalar.
d) Yetersiz çevirme.
e) Damızlıklardaki hastalıklar, besin madde yetersizlikleri.

18) Kısa veya kalın tüylü civcivler;
a) Riboflavin yetersizliği
b) Mikotoksinler
c) 1-14.günler yüksek sıcaklık.

19) Kapalı gözlü veya gözlerde tüylerin yapışması;
a) Çıkım makinasında yüksek sıcaklık ve düşük nem.
b) Tüy toplayıcılar yetersizdir.
c) Civciv çıktıktan sonra uzun süre makinada kalmıştır.
d) Çıkım makinasında aşırı havalandırma söz konusudur.

20) Yumurta patlaması;
a) Kirli folluk ve yumurtalar.
b) Yer yumurtaları.
c) Yumurtaların terlemesi.
d) Yumurtaların ıslak bir bezle silinmesi.

21) Cüce civcivler;
a) Yumurtalardaki enfeksiyonlar.
b) Kuluçkahanedeki enfeksiyonlar.
c) Anaçlardaki hastalıklar ve kalıtsal faktörler.
d) Beslenme eksiklikleri.

22) Çarpık gaga ve bükük bacaklar kalıtsal faktörlerden kaynaklanmış olabilir.

Sağlıklı ve güçlü civcivler yetiştirebilmek ve hedefleri tutturabilmek için genel kurallar…

1- Kümes ısısı ve nem sürü yaşına göre istenen seviyede olmalı
2- Yemlik ve suluk sayısı yeterli ve kolay ulaşılabilir olmalı
3- Kümes içindeki oksijen seviyesi ve havalandırma istenen seviyelerde olmalı
4- Yem partikülleri hayvanın yaşına uygun büyüklük ve formda olmalı
5- Aşılama doğru zamanda ve uygun şekilde yapılmalı
6- Yem tüketimi, su tüketimi ve ölüm oranı düzenli takip edilmeli
7- Kümes biyo güvenlik programları çok sıkı şekilde uygulanmalı
8- Kümes içinde aşılama olmayan zamanlarda hayvan için uygun ürünlerle belirli aralıklarla içme suyu dezenfeksiyonu ve kümes dezenfeksiyonu uygulaması yapılmalı.
9- Sürüler yem haricinde içme suyundan belirli bir program çerçevesinde vitamin, mineral, aminoasit ve probiyotik ve organik asitler ile desteklenmeli.
10- Yemde ham maddelere ve vitamin ,enzim katkılarına ilave olarak ;
– Organik Mineraller ; Kemik yapısı ve bağışıklık gelişimi için
– Probiyotikler- Prebiyotikler ; Bağırsak sağlığını korumak, Bağışıklığı arttırmak ve yemden yararlanmayı arttırmak , ishalleri önlemek için
– Bütirik asit : Bağırsak villus uzunluklarını arttırarak bağırsak sağlığını ve besin maddeleri emilimini arttırmak için
– Kalsiyum metabolizması destekleyiciler; Kemik gelişimini arttırmak ileriki yaşlarda çökmeleri, yumurta tavuklarında kafes yorgunluğu ve kabuk kalitesi bozulmalarını önlemek için
– Organik asitler ; Yemden gelebilecek salmonella vb. bakterileri önlemek için yem koruyucu olarak.
– Toksin Bağlayıcılar; yemden gelebilecek mikotoksinlerin etkisini azaltarak karaciğer ve sindirim sistemini korumak için
kullanılması tavsiye edilmektedir.

VİRAL SOLUNUM SİSTEMİ PROBLEMİ YAŞAYAN SÜRÜLERDE YAPILMASI GEREKEN DESTEKLEYİCİ UYGULAMALAR...
1- Hasta hayvanları sürüden uzaklaştırın, ölüleri bekletmeden ölü çukurlarına atın,
2- Kümes çevresi ve kümes içi dezenfeksiyonunu ihmal etmeyin. Kümes içlerine hayvan sağlığına zarar vermeyecek ürünler ile ortamı düzenli olarak dezenfekte edin. uygun bölgelere toz kireç uygulayın.
3- Suluklarının ve su hattının devamlı temiz olmasına dikkat edin. Su sanitasyonu ve sisteminin dezenfeksiyonunu ihmal etmeyin.
4- Hastalık boyunca durgunluk ve iştahsızlık gösteren hayvanlar için içme suyundan destekleyiciler uygulayın,
BCK vitamini; iştahı arttırmak , stresi azaltmak, sindirim ve sinir sistemini desteklemek, dokulardaki kanamayı engellemek için.Mentol içeren ürünler; solunumu rahatlatmak, solunum sistemindeki akıntıyı azaltmak, iştahı arttırmak için,Polivitamin-Mineral ve Aminoasit içeren ürünler; iştahsızlık sırasında ihtiyaç olan vitamin ,aminoasit ve mineral desteğini sağlamak için kullanılır.

5- Viral hastalıklar sırasında antibiyotik kullanımı endike değildir. Veteriner hekiminiz tarafından reçete edilmedikçe antibiyotik kullanmayın.
6- Hastalık süresinde sürüye hayvan girişi ve çıkışını durdurun.Sürülerinize uygulayacağınız bu tip destekleyici uygulamalar ile verim düşüklüğü ,ölüm gibi hastalık etkilerini azaltabilirsiniz.

Solunum sistemi problemlerinizde destekleyici ürünlerimizle ve teknik desteğimizle hizmetinizdeyiz.

CİVCİV GELİŞTİRME ve  BAKIM ÜNİTELERİ

Değerli Hobiciler:

Beğendiğimiz ,kümesimizde bulunmasını arzu ettiğimiz veya kanı ırkını çoğalmak yok olmasını istemediğimiz kanatlıları kuluçka ile çoğaltmayı bir faaliyet olarak birçoğumuz kullanmaktayız.

Bu kuluçka işleminde damızlık kalitesi,sağlıklı döllü yumurta,yumurtanın daoğru biriktirilmesi ve taşınması,verimli bir kuluçka makinası, makinanın bulunduğu ortamın ısı-hijyen şartları vb. birçok unsur çoğalma işleminden alacağımız verimi ciddi biçimde etkileyecektir.

Yukarda saydığımız unsurlar uygun gelişti,kuluçka süresini sabır ve heyecanla takip ettik ve dünya tatlısı civcivlerimiz çıktı.Aslında herşey tam da bu noktada başlıyor.”Bu şekerleri sağlıklı bir şekilde hayatta tutmak ve büyütmek!”

Bu şekerler kabuğu kırıp hayata merhaba deikleri ilk iki gün doğal bağışıklık sistemi ile oldukça sağlıklı ve dirençlidirler.Asıl hassas dönem  3- 30 gün arası evredir.Bu dönemde bu şekerler çok şey isterler.Bu istekleri doğru ve sağlıklı bir şekilde karşılarsak onlarda bize görsel bir haz hediye ederler.

Bu hassas dönemde olması gerekenler :

  1. Öncelikle taze ,protein ve vitamin değerleri doğru beslenme ve temiz su
  2. Aşılar

3.Sağlıklı bir gelişme ortamı

İşte bizim konu başlığımız sağlıklı gelişme ortamı buna Ana Kucağı,Geliştirme kafesi,Civciv Büyütme kafesi vb. isimler veriyoruz.Bu Üniteler için her bir hobici farklı malzemelerle yapılmış ,farklı modeller sahip materyaller kullanmaktadır.Bu ürünlerde olması gereken  standart özellikler aşağıdaki gibidir.

1 .Sabit Isı

2 . Işık

3 .Pisliğe basmayacak ve gagalamayacak taban

4 . Kolay temizlenebilir gübre tavası

5 . Temiz hava

6 . Kolay gözlenebilir cephe

Bu standartlar için farklı malzemelerle yapılan birçok markalı ürün bulunmaktadır.Bazılarımız da elinden geldiğince kendileri yapmaktadır.

Değerli hobiciler seçeceğiniz malzemeler Kolay temizlenebilir,bit,pire,tahtakurusu vb. akar barındırmayan,ısıya yalıtımlı,küf,pas,mikrop,bakteri  vb. olumsuzluklara maruz kalmayan,Koku yapmayan,Hafif ,kolay taşınabilen,sökülüp takılabilir ve kolay izlenebilir olmalıdır.

Bütün bu kriterleri dikkate aldığımızda malzeme seçiminde  aşağıdaki mukayeseleri dikkate almalıyız.

1 .Karton koliler: Kolay deforme olur,Koku yapar,bit pire barındırır,ısı tutmaz,temizlenmez

2 . Saç : Paslanır(galvenizli bile olsa),ısı tutmaz,ağırdır

3 . Ahşap : Ahşap olarak doğal kereste,mdf,sunta,kontraplak,osb vb. malzemeler bağlantıları kolay olduğu için en çok kullandığımız malzemelerdir.Bu malzemeler de kolay temizlenmez,mikrop,küf, bakteri üretir,akarların en sevdiği alanlardır,Isı tutmaz,Canlılarımızın ten ve dışkı kokularını içine çeker ve kısa zamanda bulunduğu ortam çok ağır kokar.

4 . Enjeksiyonla şekillendirilmiş Plastik : Yukarıda saydığımız malzemeler göre daha sağlıklı ve kullanışlıdır.Ancak piyasadaki ürünler taşıma koşullarından dolayı demonte üretilmekte ve genellikle geçme tırnaklı sistemler kullanılmaktadır.Bu tırnaklar zaman içinde ısı ve dışkı asidi ile gevremekte ve deforme olmaktadır.Bu da ürünlerin uzun ömürlü kullanımını güçleştirmektedir.

5 .Yalıtımlı PVC Paneller : En ideal malzemelerden biridir.Isı tutar,Kolay temizlenir,Bit,pire akar barındırmaz,Antibakteriyeldir.Hafiftir , Uzun ömürlüdür

6 . Şekillendirilmiş Akrilik -ABS paneller:  Mükemmel bir malzemedir.Isı tutar,Kolay temizlenir,Antibakteriyeldir,Akar barındırmaz,sağlam,dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Buraya kadar genel olarak kabin malzemelerinden bahsettik.Diğer önemli konu da ısıtma malzemesidir.Ampul yaygın olarak ısıtma amaçlı kullanılmaktadır.Ancak sürekli yanan veya termostat kontrolü ile yanıp sönen ampul civcivlerimizi strese sokar ve uykusuz bırakır.Ayrıca kabin içinde belli bir alana ısı verdiği için civcivlerin yığılıp ezilmesine sebp olur.Son dönemlerde Karbon filim ısıtıcılarda kullanılmaktadır.Ortam ısısı eksilerde olan bölgelerde karbon film  yeterli  ısı sağlamaz hayvanlarımız ısı olan bölgede yığılır ve ezilir.Isıtıcı ışık yaymamalı aydınlatma belli sürelerde ve kontrollü olarak günışığı ampuller ile sağlanmalıdır.Isıtıcı civcivlerimizin ulaşamayacağı yükseklikte ve korumalı olmalıdır.En ideal ısıtıcılar kabin boyuna yayılabilen uzun çukuk rezistanslar ve cam tüp ısıtıcılardır. Kabin yüksekliği tavuk civcivi için 35 cm ,bıldırcın keklik için 25 cm ,ördek,hindi, kaz için 45 cm olmalıdır. Kabin derinliği kolumuzun uzanıp kabin içine müdahale edebilecek 50-60 cm civarı olmalıdır.Kabin genişliği koyacağımız civciv sayısına göre 50 civciv için 70-100 cm 100 civciv için 130-150 cm civarı uygundur.

Civciv büyütme üniteleri temiz,havadar,günde 3-4 saat gün ışığı alan, nemsiz ve gürültüsüz ortamlarda olmalıdır.

Yemlik ve suluklar daima temiz kalacak veya kolay temizlenecek modellerden seçilmelidir.Suluk sistemleri için hem yer kaplamayan hem sürekli temiz kalan depolu otomatik çanaklı sistemler uygundur.Yemlik ince ve uzun olmalı,civcivler içine girip pislememelidir.

Kabin içini kolay izleyebileceğimiz şeffaf bir cephe olmalıdır.

Civciv büyütme iç ısısı 1 . hafta 32-34 , 2 hafta 28-30 , 3 . hafta 25-27  4 hafta 22-25 olarak kademeli düşürülmeli 4 .hafta sonunda civcivlerimiz kafes ortamına alınmalıdır.